НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ЧЛАНА 53. СТАТУТА ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“ ДАНА 02.06.2016. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 13:30 ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА
ДНЕВНИ РЕД:1. Анализа успеха и владања ученика 8. разреда на крају наставне године
2. Припрема за завршни испит
3. Предлог о додели посебних и диплома „Вук Караџић“ за ученике 8. разреда
4. Остала питања

 

Директор школе