ОБАВЕШТЕЊЕ


Поштовани родитељи,


Обавештавамо Вас да Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да по доношењу Одлуке Владе Републике Србије, у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави, почев од школске 2016/2017. године, а закључно са 2018/2019. годином, за један део ученичке популације и то:
1) у првом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете: математика, српски/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;
2) у другом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете: математика, српски/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, одлучило је да у оквиру Пројекта Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, за школску 2017/2018. годину уџбенике добију:
- ученици из социјално/материјално угрожених породица(примаоци новчане социјалне помоћи);
- ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом(који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
- ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.
Школи, као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно је доставити следећу документацију:
- за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
- за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања(средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
Захтевану документацију школе чувају у својој архиви.
Рок за пријављивање и достављање потребне документације је до 15. априла 2017. године.

Директор школе Ивана Ђајић