СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА (06.11.2015)

06.11.2015. ГОДИНЕ ( ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ  У 12:00  ЧАСОВА

Опширније: СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА (06.11.2015)

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (05.11.2015)

ДАНА 05.11.2015. ГОДИНЕ ( ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ  У 14:00  ЧАСОВА 

Опширније: СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА (05.11.2015)

ИО у Негбини: Драмска секција - угледни час

На угледном часу драмске секције тема је била ученичко стваралаштво

Опширније: ИО у Негбини: Драмска секција - угледни час

СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА НИЖИХ РАЗРЕДА (05.11.2015)

ДАНА  05.11.2015.  ГОДИНЕ   (ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ  У 13:30  ЧАСОВА

Опширније: СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА НИЖИХ РАЗРЕДА (05.11.2015)

ИО КОКИН БРОД: ДАН ШКОЛЕ

9. октобра обележен Дан школе

Опширније: ИО КОКИН БРОД: ДАН ШКОЛЕ