Школа Радоиња: Замењена је столарија

Помоћ локалне самоуправе

Опширније: Школа Радоиња: Замењена је столарија

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

25.12.2014. ГОДИНЕ ( ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ  У 14:00  ЧАСОВА 

Опширније: СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ИО КОКИН БРОД: Угледни час

28.11.2014. године

Опширније: ИО КОКИН БРОД: Угледни час

СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА

25.12.2014.  ГОДИНЕ   (ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ  У 13:30  ЧАСОВА

Опширније: СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА

УГЛЕДНИ ЧАС ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

ЛЕПА РЕЧ И ГВОЗДЕНА ВРАТА ОТВАРА

Опширније: УГЛЕДНИ ЧАС ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ