ДЕЧЈА НЕДЕЉА

Традиција обележавања Дечје недеље у свету и код нас мери се деценијама.
decijanedeljaДечја недеља је први пут обележена 1934. године на предлог организације Пријатељи деце Србије. Дечја недеља је 1987. године прецизирана Законом о друштвеној бризи о деци. Ова традиција у Србији се мери акцијама, бригом и деловањем.
Дечја недеља се мењала кроз време, али је њена суштина изражавала:
- свестрану сарадњу  државе, различитих цивилних и појединаца и струковних организација у интересу дечјег развоја,
- скретање јавне пажње на посебност дечјег света и детињства
- указивање на неправде према деци, опомена на одговорност породице, школе, државе за здрав раст и развој све деце,
- сагледавање ставрног положаја детета у нашем друштву,
- покретање иницијатива и програма  који ће доприносити побољшању положаја деце у Србији.