НА ОСНОВУ ЧЛАНА 57. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И   ВАСПИТАЊА И ЧЛАНА 34. СТАТУТА ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“  ДАНА 23.01.2015. ГОДИНЕ ( ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ  У 14:00  ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

 

 

  СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

          СА СЛЕДЕЋИМ ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

  1. Усвајање записника са седнице одржане 28.11.2014. године
  2. Разматрање и усвајање извештаја о раду директора школе на крају првог полугодишта
  3. Разматрање предлога програма за прославу школске славе
  4. Усвајање финансијског плана за буџетску 2015. годину
  5. Усвајање Плана Јавних набавки за 2015. годину
  6. Формирање комисије за Јавне набавке за 2015. годину
  7. Предлог мера за осигурање квалитета и унапређење образовно-васпитног рада
  8. Друга питања

        Присуство седници је обавезно, у случају спречености јавити се управи школе на тел.033/88-281

                                                                                                           

 ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

             Мирко Грујичић