НА ОСНОВУ ЧЛАНА 57. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И   ВАСПИТАЊА И ЧЛАНА 34. СТАТУТА ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“  ДАНА  13.02.2015. ГОДИНЕ ( ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ  У 13:30  ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

                                                

СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

          СА СЛЕДЕЋИМ ДНЕВНИМ РЕДОМ:

  1. Усвајање записника са седнице одржане 23.01.2015. године
  2. Разматрање успеха ученика на крају првог полугодишта
  3. Анализа и предлози за повећање квалитета рада школе
  4. Разматрање завршног рачуна школе за претходну годину
  5. Разматрање пописа имовине школе за претходну годину
  6. Доношење одлуке о верификацији школе
  7. Друга питања

        Присуство седници је обавезно, у случају спречености јавити се управи школе на тел.033/88-281

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

                                                                                              Мирко Грујичић