НА ОСНОВУ ЧЛАНА 62. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ЧЛАНА 47. СТАТУТА ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“ ДАНА 02.06.2016. ГОДИНЕ ( ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 14:00 ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА


ЗА ЗАКАЗАНУ СЕДНИЦУ ПРЕДЛАЖЕМ СЛЕДЕЋИ ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са седнице одржане 14.04.2016.
2. Aнализа успеха и владања ученика 8. разреда на крају наставне године
3. Анализа реализације професионалне оријентације ученика 7. и 8. разреда
4. Организација завршног испита за ученике 8. разреда за упис у средњу школу
5. Доношење одлуке о додели посебних и диплома „Вук Караџић“ за ученике 8. разреда
6. Организовање мале матуре
7. Извештај учесника семинара
8. Остала питањаДиректор школе
Ивана Ђајић