Обележен Дан толеранције

                Међународни дан толеранције обележава се сваког  16. новембра широм света.Тај дан треба да подсети да сви имају право да буду то што јесу и да опомене на прихватање чињенице „да су људска бића природно различита по изгледу, положају, говору, понашању“.

                У издвојеном одељењу у Негбини, у оквиру грађанског васпитања, ученици 5, 6. и 7. разреда су обележили Дан толеранције. Кроз радионицу „Поштуј различитост, покушај да нађеш сличност“, ученици су учили о томе да људи нису склони мржњи, већ да због искуства и утицаја околине често показују опрез према свему новом и непознатом.

                Научили су да је Уставом Србије загарантована једнакост свим грађанима и да се забрањује свака дискриминација, непосредна или посредна, а нарочито на основу пола, националне припадности, политичког уверења, културе, језика, психичке и  физичке инвалидности.

                На крају радионице, ученици су осликали своје виђење толеранције.

slika1

slika2toler