У петак, 28.11.2014. године учитељица Милана Јелић одржала је  угледни час српског језика у другом и трећем разреду, у ИО Кокин Брод, у времену од 11,30 до 12,15 часова.

kbpage1

Часу су присуствовали: директор школе Ивана Ђајић, педагог Мирјана

Пештерац, учитељи: Влатко Николић, Милунка Попадић, Мира Никачевић, Биљана Топаловић, наставница енглеског језика Мица Дробњаковић и наставница музичке културе Марија Матијевић.
Наставне јединице су биле, за други разред Вук Стефановић Караџић- творац азбуке и за трећи разред Живот и рад Вука Стефановића Караџића

Ученици су излагали биографске податке о Вуку Стефановићу Караџићу. Излагање су пратиле слике са презентације: слике Вука, његове куће, манастира Троноше, о његовом сакупљачком раду и реформи азбуке. Ученици су имали задатак да добијене народне умотворине препознају и залепе на хамер, односно на простор предвиђен за ту умотворину.
У завршном делу часа ученици су, као задатак, имали квиз, а решење је слика Вукове дипломе. На крају часа ученици су евалуирали час, цртајући смајлије.

KBpage2