НА ОСНОВУ ЧЛАНА 62. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И   ВАСПИТАЊА И ЧЛАНА 47. СТАТУТА ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“  ДАНА 25.12.2014. ГОДИНЕ ( ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ  У 14:00  ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

 

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

 

       ЗА ЗАКАЗАНУ СЕДНИЦУ ПРЕДЛАЖЕМ СЛЕДЕЋИ ДНЕВНИ РЕД:

 

  1. Усвајање записника са седнице одржане 5.11.2014.год.
  2. Утврђивање успеха и владања ученика на крају првог полугодишта
  3. Реализација наставних и ваннаставних активности у првом полугодишту
  4. Договор о прослави Дана Светог Саве
  5. Једнодневни излет и тродневна егскурзија - разматрање предлога
  6. Извештај учесника семинара
  7. Могућност стручног усавршавања на зимским семинарима
  8. Текућа питања                  

                                                                                                      ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

                                                                                                           Ивана Ђајић