НА ОСНОВУ ЧЛАНА 62. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И   ВАСПИТАЊА И ЧЛАНА 47. СТАТУТА ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“  ДАНА 11.09.2015. ГОДИНЕ ( ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ  У 14:00  ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

 

                                                  СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

 

       ЗА ЗАКАЗАНУ СЕДНИЦУ ПРЕДЛАЖЕМ СЛЕДЕЋИ ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са седнице одржане 27.08 .2015.год.
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у школској 2014/2015.години
  3. Избор чланова и координатора тимова
  4. Давање мишљење на распоред часова
  5. План стручног усавршавања
  6. Разматрање правилника о оцењивању и усвајање распореда писмених задатака и вежби
  7. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за школску 2015/2016. год
  8. Усвајање предшколског програма за школску 2015/2016.год
  9. Припреме за обележавање дана школе
  10. Остала питања                  

                                                                                                 

                                                                                                   директор школе

                                                                                                    Ивана Ђајић