Екскурзија - позив за подношење понуда

Предмет јавне набавке је услуга организације и реализације једнодневне екскурзије.

 

Кликом на линкове можете погледати или преузети следећа документа:

 

Одлуку о покретању поступка јавне набавке.

Позив за подношење понуда.

Упутство за сачињавање понуде.

Образац за навођење основних података о понуђачу.

Програм једнодневне екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда ОШ "Гојко Друловић"