ДИПЛОМА “ВУК С. КАРАЏИЋ

 

      1. Милојко Мијовић 1968.годvuk
      2. Нада Рољевић 1968. год
      3. Милоранка Илић 1975.год
      4. Даница Рољевић 1976. год
      5. Милојко Шуњеварић 1979.год
      6. Снежана Гордић 1979. год
      7. Славица Мутавџић 1979.год
      8. Славица Лапчевић 1980.год
      9. Предраг Шаковић 1980. год
      10. Милана Писковић 1981. год
      11. Јелена Топаловић 1982. год
      12. Драган Шћекић 1982. год
      13. Нада Стојић 1982. год
      14. Јулијана Шћекић 1984. год
      15. Александар Вранешевић 1985. год
      16. Жељко Гордић 1986. год
      17. Наташа Шћепановић 1986. год
      18. Горан Богдановић 1987. год
      19. Невена Гордић 1988. год
      20. Бојан Вићевић 1989. год
      21. Иван Каплановић 1989. год
      22. Бранислав Илић 2000. год
      23. Светомир Суботић 2002. год
      24. Младен Радовановић 2002. год
      25. Љубица Топаловић 2002. год
      26. Верица Топаловић 2003. год
      27. Александра Пјановић 2003. год
      28. Снежана Синџиревић 2003. год
      29. Анђелка Лековић 2004. год
      30. Мирјана Ђајић 2004. год
      31. Ружица Мутавџић 2005. год
      32. Слађана Драгашевић 2005. год
      33. Немања Ђајић 2006. год
      34. Круна Поповић 2006. год
      35. Ивана Бјелић 2006. год
      36. Мирко Лековић 2007. год
      37. Милица Пјановић 2008. год
      38. Иван Мелентијевић 2009. год
      39. Јулијана Мандић 2010. год
      40. Милица Стојић 2013. год
      41. Вања Синџиревић 2013. год
      42. Лековић Бошко 2013. год
      43. Данијела Виторовић 2013. год
      44. Адам Никачевић 2014. год
      45. Ана Власоњић 2014. год