НА ОСНОВУ ЧЛАНА 62. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И   ВАСПИТАЊА И ЧЛАНА 47. СТАТУТА ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“  ДАНА 12.02.2015. ГОДИНЕ ( ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ  У 13:30  ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

                                                  

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

 

 

       ЗА ЗАКАЗАНУ СЕДНИЦУ ПРЕДЛАЖЕМ СЛЕДЕЋИ ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање записника са седнице одржане 25.12.2014.год.
  2. Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта
  3. Реализација и координација рада тимова: - Тим за Развојно планирање(ДанкоС.);- Тим за самовредновање(Мира Н.); - Тим за заштиту ученика од насиља(Мирјана П.); - Тим за ИОП (Мирјана П); - Актив за развој Школског програма(сви наставници); Комисија за праћење реализације Годишњег плана рада( Мица Д.)
  4. Рад стручних већа и извештај руководилаца стручних већа у првом полугодишту
  5. Реализација угледних часова ( председници актива)
  6. Извештај са прославе Дана Св. Саве
  7. Организовање такмичења
  8. Извештај учесника семинара (Мирјана П., Александар С.)
  9. Текућа питања                  

                                                                                                 

                                                                                             Директор школе

                                                                                                    Ивана Ђајић

Календар

loader

Распоред наставе током ванредног стања