НА ОСНОВУ ЧЛАНА 58. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И СТАТУТА ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“ ДАНА 03.03. 2015. ГОДИНЕ (УТОРАК ) СА ПОЧЕТКОМ У 12:30 ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА

СА СЛЕДЕЋИМ ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 

 1. Усвајање записника са седнице одржане 23.01.2015. године

 2. Извештај о реализацији програма школске славе – Светог Саве

 3. Разматрање листе уџбеника за школску 2015/2016. год

 4. Ђачка екскурзија – одабир понуде

 5. Предлог мера за осигурање квалитета и унапређење образовно-васпитног рада

 6. Друга актуелна питања.

 

                                              ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА

Бранислав Стојановић

 

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 57. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ЧЛАНА 34. СТАТУТА ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“ ДАНА 13.02.2015. ГОДИНЕ ( ПЕТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 13:30 ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

СЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

СА СЛЕДЕЋИМ ДНЕВНИМ РЕДОМ:

 1. Усвајање записника са седнице одржане 23.01.2015. године

 2. Разматрање успеха ученика на крају првог полугодишта

 3. Анализа и предлози за повећање квалитета рада школе

 4. Разматрање завршног рачуна школе за претходну годину

 5. Разматрање пописа имовине школе за претходну годину

 6. Доношење одлуке о верификацији школе

 7. Друга питања

Присуство седници је обавезно, у случају спречености јавити се управи школе на тел.033/88-281

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

                                                                                                                 Мирко Грујичић

Календар

loader

Распоред наставе током ванредног стања