НА ОСНОВУ ЧЛАНА 62. ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ЧЛАНА 47. СТАТУТА ОШ „ГОЈКО ДРУЛОВИЋ“ ДАНА 02.04.2015. ГОДИНЕ ( ЧЕТВРТАК) СА ПОЧЕТКОМ У 13:30 ЧАСОВА ОДРЖАЋЕ СЕ

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

ЗА ЗАКАЗАНУ СЕДНИЦУ ПРЕДЛАЖЕМ СЛЕДЕЋИ ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање записника са седнице одржане 12.02.2014.год.
2. Анализа остварених резултата на крају трећег класификационог периода
3. Анализа реализације ИОП-а
4. Извештај са такмичења и предлог за награђивање ученика који су остварили добре резултате
5. Анализа реализације школског развојног плана
6. Извештај учесника семинара
7. Текућа питања

                                                                                                           Директор школе
                                                                                                              Ивана Ђајић

Календар

loader

Распоред наставе током ванредног стања