СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода

  2. Резултати допунске наставе

  3. Реализација ИОП-а

  4. Анализа резултата са школских такмичења и праћење постигнућа

  5. Остала питања

Календар

loader

Распоред наставе током ванредног стања