СПИСАК НАСТАВНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.годину

---------------------------------------------------------------------------------

Име

и

презиме

Врста

стручне

спреме

Предмет који предаје Године радног стажа Лиценца % Ангажовања у школи

%

Ангажовања у другој школи

Жељко Живковић Професор српског језика и српске књижевности Српски језик 13 Да 95 /

Грађанско

васпитање

5
Данка Ивановић Професор српског језика и књижевности Српски језик 3 Не 95 /

Грађанско

васпитање

5
Никола Трипковић Мастер математичар Математика 2 Не 89 /
Данко Стеванетић Дипломирани математичар Математика 5 Не 89 /
Милица Лазаревић Професор енеглеског језика и књижевности Енглески језик 6 Не 108 /
Мица Дробњаковић Професор енеглеског језика и књижевности Енглески језик 4 Не Породиљско боловање

Ивана

Друловић

Апсолвент енглеског језика и књижевности Енглески језик 7 Не 23

10%

ОШ“Момир Пуцаревић“

Акмачићи

Љиљана Каплановић Професор разредне наставе Руски језик 7 Не 22,22

33%

ОШ „ Вук Стефановић Караџић“

Јасеново

Музичка култура 7 Не 10 /
Иван Гујаничић Професор француског језика и књижевности Француски језик 8 Да 66,66

%

Техничка школа Нова Варош

Александар Савић Професор историје Историја 3 Не 70

30%

Гимназија Нова Варош

Мирољуб Стевановић Дипломирани географ Географија 9 Да 35

35% ОШ“Кнезова Рашковића“ Божетићи

15%

ОШ“Раде Додић“ Милутовац,

15%

ОШ“Љубивоје Бајић“ Медвеђа

 

 

Весна Миливојевић Струковни ликовни уметник из области ликовне уметности Ликовна култура 7 Да 50

25% ОШ

“Кнезова Рашковића“Божетићи"

25% „Добрисав-Добрица Рајић“

Бистрица

Тијана Попадић Професор разредне наставе Музичка култура 2 Не 50
Драгутин Селаковић Професор физике и основа технике за основну школу Физика 11 Да 60

30%

ОШ „ Вук Стефановић Караџић“

Јасеново

Ивана Живковић Мастер биолог Биологија 2 Не 80 /
Сузана Вучићевић Дипломирани хемичар Хемија 11 Да 40

10%

ОШ“Момир Пуцаревић“

Акмачићи

Миланко Тошић Професор технике и информатике ТИО 7 Да 40

60%

ОШ „ Вук Стефановић Караџић“

Јасеново

Иван Младеновић Професор технике и информатике ТИО 19 Да 80 /
Информатика 20
Момо Војиновић Професор физичке културе Физичко васпитање

 

38

 

Да

80

/

 

Спортске активности 20
Алекса Никачевић Професор физичке културе Спортске активности 29 Да 20

80%

Гимназија Нова Варош

Ненад Тешић Наставник верске наставе Верска настава 9 Да 35

35%

ОШ Прибојска Бања

20%ОШ Кратово

Ненад Ивановић Наставник верске наставе Верска настава 6 / 10 /
Јован Стојковић Наставник верске наставе Верска настава 7 / 5 /

 

СПИСАК  НАСТАВНИКА КОЈИ ПРЕДАЈУ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016.години
Редни бр. Презиме и име наставника Наставни предмет који предаје Одељења ученика у којима предаје Завршена школа/факултет

Степен

стручности

1 2 3 4 5 6
1 Живковић Жељко СРПСКИ ЈЕЗИК 5-1;6-1;7-1;8-1 Филозофски факултет VII
2 Ивановић Данка СРПСКИ ЈЕЗИК 5-2-Негбина;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2- Негбина; Филолошки факултет VII
3 Стеванетић Данко МАТЕМАТИКА 5-1;6-2-негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина; ПМФ VII
4 Трипковић Никола МАТЕМАТИКА 5-;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2- Негбина ПМФ VII
5 Лазаревић Милица ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1-1;2-1;3-1;4-1;5-1;6-1;7-1;8-1;1-2-Рутоши;2-2-Рутоши;3-2-Рутоши;4-2-Рутоши Филозофски факултет VII
6 Дробњаковић Мица ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1-3;2-3;3-3;4-3;Кокин Брод 1-4;2-4;3-4;4-4;5-2;6-2;7-2;8-2;Негбина;1-5;3-5Драглица Филолошки факултет VII
7 Гујаничић Иван ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 5-1;5-2-Негбина;6-1;6-2-Негбина Филолошки факултет VII
8 Каплановић Љиљана РУСКИ ЈЕЗИК 7-1,8-1;7-2-Негбина 8-2-Негбина Учитељски факултет VII
9 Стевановић Мирољуб ГЕОГРАФИЈА 5-1; 8-1;5-2;6-2;7-2;8-2;Негбина ПМФ-Географски факултет VII
10 Жунић Александра ГЕОГРАФИЈА 6-1;7-1; Географски факултет VII
11 Савић Александар ИСТОРИЈА 5-1;6-1;7-1;8-1;5-2-Негбина;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина; Филозофски факултет VII
12 Миливојевић Весна ЛИКОВНА КУЛТУРА 5-1;6-1;7-1;8-1;5-2-Негбина;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина; Висока школа ликовне уметности VI
13 Тијана Попадић МУЗИЧКА КУЛТУРА 5-1;6-1;7-1;8-1; Учитељски факултет VII
14 Љиљана Каплановић МУЗИЧКА КУЛТУРА 5-2-Негбина;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина; Учитељски факултет VII
15 Војиновић Момо ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 5-1;6-1;7-1;8-1;5-2-Негбина;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина; Факултет за физичку културу VII
16 Никачевић Алекса ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-изабрани спорт 5-1;6-1;7-1;8-1 Факултет за физичку културу VII
17 Јањушевић Наташа ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 7-1;8-1; Технички факултет VII
18 Тошић Миланко ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 5-1;6-1;5-2-Негбина;6-2-Негбина;8-2-Негбина; Технички факултет VII
19 Мутавџић Александар ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 7-2- Негбина Технички факултет VII
20 Јањушевић Наташа ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 5-1;6-1;7-1;8-1;5-2-Негбина;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2- Негбина; Технички факултет VII
21 Селаковић Драгутин ФИЗИКА 6-1;7-1;8-1;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина; Физички факултет VII
22 Вучићевић Сузана ХЕМИЈА 7-1;8-1;7-2-Негбина,8-2-Негбина; ПМФ-Дипломирани хемичар VII
23 Живковић Ивана БИОЛОГИЈА 5-1;6-1;7-1;8-1;5-2-Негбина;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина; ПМФ-Мастер Биолог VII
24 Никачевић Лидија РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV 2-2-Рутотши;4-2-Рутоши; Учитељски факултет VII
25 Никачевић Мира РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV 2-1;3-1; Учитељски факултет VII
26 Бјелић Јелена РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV 1-2-Рутоши;3-2-Рутоши; Учитељски факултет VII
27 Варагић Мирјана РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV 1-1;4-1; Учитељски факултет VII
28 Топаловић Биљана РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV 1-3-Кокин Брод;2-3-Кокин Брод; Учитељски факултет VII
29 Витопровић Милица РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV 3-3-Кокин Брод;4-3-Кокин Брод; Учитељски факултет VII
30 Попадић Милунка РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV 1-4-Негбина;2-4-Негбина;3-4-Негбина;4-4-Негбина; Учитељски факултет VII
31 Николић Влатко РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV 1-5;3-5-Драглица; Учитељски факултет VII
32 Андрић Милован ВЕРОНАУКА - СРПСКО ПРАВОСЛАВНА 1-1;2-1;3-1;4-1;5-1;6-1;7-1;8-1;1-2-Рутоши;2-2-Рутоши;3-2-Рутоши;4-2-Рутоши;1-3-Кокин Брод;2-3-Кокин Брод;3-3-Кокин Брод;4-3-КокинБрод; Виша Богословска VI
33 Стојковић Јован ВЕРОНАУКА - СРПСКО ПРАВОСЛАВНА 1-5;3-5-Драглица;1-4-Негбина;2-4-Негбина;3-4-Негбина;4-4-Негбина;5-2-Негбина;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина; Виша Богословска VI
34 Живковић Жељко ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 8-1 Филозофски факултет VI
35 Ивановић Данка ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 6-2- Негбина Филолошки факултет VI
36 Пештерац Мирјана ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 6-1;8-1;6-2-Негбина; Филозофски факултет VII

 

Редни бр.

Презиме и име наставника

Наставни предмет који предаје

Одељења ученика у којима предаје

Завршена школа/факултет

Степен

стручности

1

2

3

4

5

6

1

Живковић Жељко

СРПСКИ ЈЕЗИК

5-1;6-1;7-1;8-1

Филозофски факултет

VII

2

Ивановић Данка

СРПСКИ ЈЕЗИК

5-2-Негбина;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2- Негбина;

Филолошки факултет

VII

3

Стеванетић Данко

МАТЕМАТИКА

5-1;6-2-негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина;

ПМФ

VII

4

Трипковић Никола

МАТЕМАТИКА

5-;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2- Негбина

ПМФ

VII

5

Лазаревић Милица

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1-1;2-1;3-1;4-1;5-1;6-1;7-1;8-1;1-2-Рутоши;2-2-Рутоши;3-2-Рутоши;4-2-Рутоши

Филозофски факултет

VII

6

Дробњаковић Мица

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1-3;2-3;3-3;4-3;Кокин Брод 1-4;2-4;3-4;4-4;5-2;6-2;7-2;8-2;Негбина;2-5;Драглица

Филолошки факултет

VII

7

Гујаничић Иван

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

5-1;5-2-Негбина

Филолошки факултет

VII

8

Каплановић Љиљана

РУСКИ ЈЕЗИК

6-1;7-1,8-1;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина

Учитељски факултет

VII

9

Стевановић Мирољуб

ГЕОГРАФИЈА

5-1;6-1;7-1;8-1;5-2;6-2;7-2;8-2;Негбина

ПМФ-Географски факултет

VII

10

Рвовић Милан

ИСТОРИЈА

5-1;6-1;7-1;8-1;

Филозофски факултет

VII

11

Савић Александар

ИСТОРИЈА

5-2-Негбина;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина;

Филозофски факултет

VII

12

Миливојевић Весна

ЛИКОВНА КУЛТУРА

5-1;6-1;7-1;8-1;5-2-Негбина;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина;

Висока школа ликовне уметности

VI

13

Матијевић Марија

Музичка култура

5-1;6-1;7-1;8-1;5-2-Негбина;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина;

Учитељски факултет

VII

14

Војиновић Момо

Физичко васпитање

5-1;6-1;7-1;8-1;5-2-Негбина;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина;

Факултет за физичку културу

VII

15

Јањушевић Наташа

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

5-1;6-1;7-1;8-1;

Технички факултет

VII

16

Тошић миланко

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

5-2-Негбина;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина;

Технички факултет

VII

17

Селаковић Драгутин

ФИЗИКА

6-1;7-1;8-1;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина;

Физички факултет

VII

18

Вучићевић Сузана

ХЕМИЈА

7-1;8-1;7-2-Негбина,8-2-Негбина;

ПМФ-Дипломирани хемичар

VII

19

Живковић Ивана

БИОЛОГИЈА

5-1;6-1;7-1;8-1;5-2-Негбина;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина;

ПМФ-Мастер Биолог

VII

20

Никачевић Лидија

РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

1-2-Рутотши;3-2-Рутоши;

Учитељски факултет

VII

21

Никачевић Мира

РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

1-1;2-1;

Учитељски факултет

VII

22

Бјелић Јелена

РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

2-2-Рутоши;4-2-Рутоши;

Учитељски факултет

VII

23

Варагић Мирјана

РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

3-1;4-1;

Учитељски факултет

VII

24

Топаловић Биљана

РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

1-3-Кокин Брод;4-3-Кокин Брод;

Учитељски факултет

VII

25

Витопровић Милица

РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

2-3-Кокин Брод;3-3-Кокин Брод;

Учитељски факултет

VII

26

Попадић Милунка

РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

1-4-Негбина;2-4-Негбина;3-4-Негбина;4-4-Негбина;

Учитељски факултет

VII

27

Николић Влатко

РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

2-5-Драглица;

Учитељски факултет

VII

28

Стојановић Бранислав

ВЕРОНАУКА - СРПСКО ПРАВОСЛАВНА

1-1;2-1;3-1;4-1;5-1;6-1;7-1;8-1;1-2-Рутоши;2-2-Рутоши;3-2-Рутоши;4-2-Рутоши;1-3-Кокин Брод;2-3-Кокин Брод;3-3-Кокин Брод;4-3-КокинБрод;

Виша Богословска

VI

29

Симеуновић Богољуб

ВЕРОНАУКА - СРПСКО ПРАВОСЛАВНА

1-4-Негбина;2-4-Негбина;3-4-Негбина;4-4-Негбина;5-2-Негбина;6-2-Негбина;7-2-Негбина;8-2-Негбина;

Виша Богословска

VI

30

Неђић Мирослав

ВЕРОНАУКА - СРПСКО ПРАВОСЛАВНА

2-5-Драглица;

Виша Богословска

VI

31

Пештерац Мирјана

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

5-1;7-1;5-2-Негбина;8-2-Негбина;

Филозофски факултет

VII

 

Наставници који раде у школскоје 2014/2015


 

 

 

profesori4