Skip to content

Радионица: „Стереотипи и предрасуде“

У циљу рада на превенцији развоја стереотипног мишљења и предрасуда према припадницима различитих група, 16. 09. 2021. је са ученицима 5. разреда реализована радионица под називом: Стереотипи и предрасуде. У првом делу радионице ученици су добили прилику да за сваку понуђену групу људи, напишу своје мишљење о томе шта их карактерише. На основу овако, индивидуално израженог мишљења, сачињен је „зид стереотипа и предрасуда“. Уследила је дискусија о написаним особинама. Дискутовало се о томе да ли је било тешко описати поједине групе, да ли им је приписано више позитивних или негативних карактеристика, каква искуства су им помогла да пишу о задатом и сл. Ове активности су послужиле за представљање појмова стереотипа и предрасуда и њихово дефинисање. У другом делу радионице, радећи у малим групама ученици су бирали једну од група према којима постоје предрасуде и писали позитивне и негативне вести о њој. Након читања вести уследила је расправа о томе зашто је увек важно сагледати обе стране а у циљу разбијања постојећих и спречавања развоја нових предрасуда.
Ученици су били високо мотивисани за рад, дискусију и размену искустава.

16.09.2021.

Мирела Хаџибрахимовић

© 2018 – 2021 Основна школа "Гојко Друловић"