Skip to content

Из архива школе- радници школе некада

С десна на лево: Радомир Вуковић, Милан Ћосовић, Мојсије Радовић, Десимир Ђоровић, Дуда Алиспахић, Радмила Ћосовић, Слободанка Думић, Славка Ташков, Биљана -, Емилија Ђоровић, Ковиљка Исовић, Љиљана Ћировић

С десна нa лево: Јаков Бурић, Бранка Бјелић (учитељица из Радоиње), Михајло Гудурић, Илија Николић

С десна на лево: Вера Јоксимовић, Мирослав Бјелић, Радиша Селаковић, Гордана Селаковић,  Михајло Гудурић (управитељ школе)

Учитељи у школској 1958/1959. години, с десна на лево: Ђуро Гордић, Михајло Гудурић, Радиша Селаковић, Стојанка Душкић

С десна на лево, учитељи: Ђуро Гордић, Миливоје Бјелић, Михајло Гудурић, Михајло Ђурђевић, Живко Милинковић

Стоје, с десна на лево: Михајло Гудурић, Емилија Ђоровић и Саво Дробњаковић, седе: Дуда Алиспахић и Милица Ђуришић (на Акропољу, 70-их година)

© 2018 – 2024 Основна школа "Гојко Друловић"