Skip to content

Угледни час Жељка Живковића- српски језик

Прошле среде, 17. априла, угледни час је одржао Жељко Живковић, наставник српског језика и књижевности у матичној школи у Радоињи. Угледни час: „Гласам за љубав, Гроздана Олујић“ реализован је у одељењу VIII1.

Циљеви угледног часа су били да ученици доживе и критички тумаче роман Гласам за љубав, да утврде знања и појмове везане за поделу уметничке књижевности на родове, да се код ученика побуди љубав према књижевном раду Гроздане Олујић и да се утиче на формирање позитивних духовних осећања према свету који нас окружује.

Психолошка дубина садржана у роману, на овом часу је представљена низом активности. Мишљење посматрача је да је час садржајно добро осмишљен. Сугестије од колега су се односиле на ангажовање свих ученика, на постављање питања која нису сугестивна и на прилагођавање активности свим ученицима.

На овом угледном часу се могло научити које наставне методе делују мотивишуће на ученике, али и како дело о адолесценту који се суочава са низом животних проблема утиче на данашње генерације. Наставник Жељко је на овом угледном часу приказао роман на један другачији начин и психолошким питањима је навео ученике на размишљање о делу и једном сасвим другачијем животу од онога који они имају у својим породицама.

© 2018 – 2024 Основна школа "Гојко Друловић"