Skip to content

Излет бициклиста

У суботу, 27.4.2024. одржан је бициклистички излет на релацији Радоињa (школа) – Сеништа – Тавничко језерo –Радоињa. Ученици су имали прилику да превезу стазу од 23 километра и реализују велики број активности у природи.

Све активности су конципиране као интегративна теренска настава са међупредметним повезивањем наставе технике и технологије, географије, биологије и физичког и здравственог васпитања, са посебним освртом на еколошке теме.

Све време излета ученици су се одговорно односили према природном окружењу, личној и колективној безбедности. Такође су све време имали активан однос према стицању и примени стечених знања у саобраћају и природи, као и развијању вештина за реаговање у случају ванредне ситуације на терену. Сви планирани локалитети су посећени и сви садржаји су реализовани, што је допринело да се циљеви и задаци једнодневног излета бициклиста у потпуности остваре.

© 2018 – 2024 Основна школа "Гојко Друловић"