Skip to content

Угледни час из географије

У петак, 10. маја, угледни час је одржала Александра Жунић, наставница географије. Час са наставном темом „Природне одлике Јужне Америке“ реализован је у одељењу VII1 у матичној школи.

Циљ угледног часа је био да ученици понове усвојена знања о природним одликама Јужне Америке. На овом угледном часу, наставница је успешно развила креативну и радну атмосферу. Сви критеријуми угледног часа су остварени, па је тако наставница јасно истакла шта је циљ часа; нагласила шта очекује од ученика; постављала питања која су изискивала критичко промишљање, а не само репродукцију градива; пробудила велико интересовање за наставно градиво; рационално искористила време на часу и применила адекватне методе за рад, користећи материјале које је самостално креирала и припремила. Ученици су одговарали, имали индивидуални рад, рад у пару, дискутовали, показивали на карти и све време били једнако фокусирани и мотивисани. На овом угледном часу се могло научити да и час који је по приоди традиционалног карактера може деловати мотивишуће на ученике, али и да се на практичан начин уз употребу материјала може успешно обновити наставно градиво.

© 2018 – 2024 Основна школа "Гојко Друловић"