Skip to content

Угледни часови- информатика и рачунарство

У петак, 17. маја, угледни час у одељењу V/2 одржао је наставник информатике и рачунарства, Видан Рвовић.

Као и за већину претходних угледних часова, преносимо само неке од делова извештаја који је, на основу утисака свих колега који су посматрали час, написала педагог школе Јелена Чоловић.

Наставник је на оригиналан начин, садржајно и методички успео да оствари све циљеве на овом часу, упркос чињеници да је угледни час реализован у одељењу у коме је само једна ученица. Заинтересованост за градиво остварена је и кроз сарадњу са колегом из Средње школе кога је наставник контактирао путем Google Meet-a, на опште одушевљење ученице, али и посматрача. Професор Ђорђе Василић је ученици приближио наставно градиво и успео да јој објасни како се дефинишу листе употребом телефонског именика који се некада користио. На тај начин је ученица разумела апстрактно градиво кроз пример из свакодневног живота.

Током рекапитулације претходних знања, уочено је да наставник инсистира на искрености, показујући да код ученице развија праве људске вредности. Наставник је за потребе овог часа израдио презентацију која је по свему била иновативна и несвакидашња (користећи VideoScribe). Рекапитулација градива наученог на овом часу се одвијала кроз презентацију са питањима на које је ученица одговарала, а евалуација часа је извршена кроз избор емотикона који представљају одређено расположење. Ученица је изабрала емотикон који означава да јој је час био веома леп и пријатан, док је наставник нагласио да би изабрао онај који означава досаду.

Сугестије од колега су се односиле на осветљење учионице, став ученице током часа и на давање више времена ученици за размишљање, док се сугестија педагога односи на самопоуздање наставника, односно на смањење самокритичности која је карактеристична за његов рад.

© 2018 – 2024 Основна школа "Гојко Друловић"