Skip to content

Угледни час из енглеског језика

Угледни час је одржао Драган Јоксимовић, наставник енглеског језика у ИО Негбина. Час је реализован у одељењу VIII2.

Мишљење посматрача је да је час садржајно добро осмишљен. Час је био занимљив и испуњен. Наставник је лепо и разговетно објашњавао. Додатни утисак употпунила је и музика популарних извођача помоћу које је наставник илустровао примере, али и извршио међупредметно повезивање са музичком културом.

Као јаке стране издвајају се опуштеност наставника на часу, корелација са другим предметима и са градивом које су ученици раније учили, подстицајна атмосфера за рад, однос наставника према ученицима који је испуњен поштовањем њихове личности и употреба различитих облика рада током наставног часа. Сугестије од колега су се односиле на постављање питања која нису сугестивна, на давање више времена ученицима да одговоре и на постављање питања која ће навести ученике да размишљају.

© 2018 – 2024 Основна школа "Гојко Друловић"