Skip to content

Угледни час из француског језика

Угледни час је одржао Иван Гујаничић, наставник француског језика. Угледни час: „Le passé composé“ реализован је у одељењу VI2.

На основу анализе свих посматрача, извештај о посећеном угледном часу написала је психолошкиња Мирела Хаџибрахимовић. Делове тог извештаја можете прочитати у наредним редовима.

Час је реализован у складу са писаном припремом – како је и планиран. Циљ угледног часа је остварен као и највећи број планираних приступа који треба да допринесу усавршавању „посматрача“. Уз то, као што је у коментару посматрача наведено, бројни други елементи часа могу да послуже као угледни другим наставницима.

Повратне информације које се дају ученицима на часу су кратке и служе искључиво као потврда тачности изведених закључака појединих ученика. Ученицима се не указује у довољној мери на практичну употребљивост знања (ученици током часа кратко одговарају на постављена питања – не  вежба се комуникација у симулираним свакодневним околностима). Захтеви и начин рада се не прилагођавају индивидуалним могућностима ученика (прилагођени су просеку одељења). Временска организација је таква да се највећи део времена одговара на питања из квиза чиме се губи на динамици часа и другачијим могућностима утврђивања пређеног градива. На конкретном часу нису биле уочљиве могућности за избором облика рада од стране ученика. Ученици нису процењивали ниво и квалитет свог нити знања других ученика. Није извршена припремом планирана анализа часа.

© 2018 – 2024 Основна школа "Гојко Друловић"