Skip to content

Угледни час- физичко и здравствено васпитање

Угледни час је реализовао Слободан Јојевић, наставник физичког и здравственог васпитања у матичној школи у Радоињи. Угледни час: „Штафетна такмичења“ у оквиру наставне теме „Кошарка“ реализован је у одељењу VIII1.

Циљ угледног часа био је такмичење у елементима кошаркашке игре. Наставник је на оригиналан начин успео да оствари циљ на овом угледном часу. Применом методе живе речи, демонстративном методом и методом практичног вежбања успео је да оствари све критеријуме угледног часа.

Мишљење наставника посматрача је да је час био веома успешан и динамичан, да су активности добро осмишљене и још боље реализоване, да су ученици пажљиво слушали и спроводили инструкције наставника који је одличан организатор, да је на часу владала позитивна атмосфера и такмичарски дух и да наставник подстиче ученике да се физички и ментално развијају. Смех и добро расположење су обележили овај угледни час. На крају часа, наставник је ученицима дао анкету како би имао бољи увид у свој рад, мада је било евидентно одушевљење ученика на овом часу и за крај одржао говор о сарадњи са ученицима осмог разреда. Колеге посматрачи сматрају да су јаке стране динамичност, разговетан говор наставника, развој такмичарског духа упркос релативно малом броју ученика, поистовећивање са ученицима, позитивна атмосфера, тимски рад и добра организација. 

© 2018 – 2024 Основна школа "Гојко Друловић"