Skip to content

Угледни час из биологије

Угледни час из биологије одржан је 28. маја, у матичној школи. Одржала га је наставница биологије Ивана Живковић, у одељењу VI/1, а наслов наставне јединице био је Разноврсност и класификација живих бића.

Утиске о часу записали смо на основу извештаја Миреле Хаџибрахимовић, психолошкиње наше школе.

У уводном делу часа представљено је раније обрађено градиво помоћу презентације којом се извршила кратка рекапитулација раније обрађеног градива. Такође, претходним истраживачким радом ученика прикупљени су одговарајући узорци различитих царства живих бића који се користе за уводно обнављање научених садржаја. Наставница је постављала питања у вези са изложеним узорцима, а ученици су индивидуално одговарали допуњавајући одговоре једни других.

У главном делу ученици су се поделили у две групе и такмичили у броју тачно разврстаних и обележених биљака које су биле изложене пред њима тако да су могу да их посматрају, додирују, узимају и проучавају. Време за овај задатак било је ограничено. По завршетку ове активности наставница је прегледала задатак и прогласила победничку екипу којој је доделила и званичну похвалницу. Такође, похвалила је ангажман, труд и ниво показаног знања ученика.

У завршном делу часа ученици су добили прилику да прикупљене узорке биљака посматрају под микроскопом, анализирају и коментаришу оно што виде.

Утисци посматрача о часу су позитивни. Као јаке стране истакнути су позитивна и подстицајна атмосфера за рад, мотивисаност ученика која је додатно повећана такмичењем, сарадња и вршњачко учење, употреба информационо-комуникационих технологија, групни и практични рад ученика, истраживачки рад употребом микроскопа, као и давање повратних информација у сврху даљег учења. Наглашена је и самосталност у учењу која је подстакнута индивидуалним теренским радом пре самог часа.

Као једине слабе стране наведени су временска организација часа, као и међупредметно повезивање.

© 2018 – 2024 Основна школа "Гојко Друловић"