Skip to content

Угледни час из физике

Угледни час је одржао Драгутин Селаковић, наставник физике. Угледни час: „Паскалов закон“ реализован је у издвојеном одељењу у Негбини у одељењу VI2.

Циљ угледног часа је био да ученици помоћу експерименталне методе разумеју апстрактно и сложено градиво из физике. Наставник је користио бројну апаратуру и на практичним примерима представио наставно градиво. Ученицима је кроз питања из свакодневног живота приближио суштину Паскаловог закона и на исти такав начин указао ученицима у којим све ситуацијама може да им користи овај закон.

Сугестије од колега које су посматрале час односиле су се на ангажовање свих ученика, на достављање припреме наставницима посматрачима, на веће прилагођавање наставног градива и на задржавање на неким важним сегментима часа, па је овај час процењен ако добро изведен уз неколико слабости.

© 2018 – 2024 Основна школа "Гојко Друловић"