Skip to content

Позориште у малом- угледни час из српског језика

Угледни час је реализовала Данка Ивановић, наставница српског језика и књижевности у издвојеном одељењу Негбина. Угледни час: „Омиљени лик из овогодишње лектире“ реализован је у одељењу VI2.

Циљ угледног часа био је обнављање књижевних ликова из овогодишње лектире. Храброст, љубав и емпатија, само су неке од тема којима је на занимљив и сликовит начин представљено наставно градиво. Драмском изведбом извршена је рекапитулација и повезивање садржаја из овог предмета. Током целог часа ученици су били активни, мотивисани и расположени за рад. Наставница је истакла циљ часа, садржај је јасно и разумљиво изложен, излагање је у потпуности било прилагођено ученицима, атмосфера на часу је била продуктивна и подстицајна, а задаци и питања су у потпуности адекватно осмишљени.

Сви критеријуми угледног часа су остварени, па је тако наставница српског језика и књижевности постављала питања која су изискивала критичко мишљење а не само репродукцију градива, користила материјале које је самостално припремила (костиме за ликове из лектира, импровизовану позорницу и бројне фотографије). Све припремљено је било изложено тако да су се посматрачи на тренутак осећали као у позоришту, а ученици су као професионални глумци без тешкоћа представљали наставно градиво.

На овом угледном часу било је заступљено и вршњачко учење. Није било неискоришћеног времена. Мишљење посматрача је да је час одлично осмишљен, да су сви ученици подједнако укључени, да је припреми часа претходио огроман труд и залагање наставнице, да су евидентни креативност и добре идеје у њеном раду и да наставница на часовима истиче позитивне особине, што указује да се на часовима српског језика и књижевности развијају праве вредности. Сугестије од стране колега посматрача су се односиле на бољу временску артикулацију и да ученици не говоре „углас“. На овом угледном часу се могло научити колико подстицајно на ученике делује интерактивна настава, да се драмски метод може применити и на другим часовима и да је сјај у очима ученика док ишчекују креативно припремљене задатке на часу баш оно што нам недостаје у савременом школству.

Наставница Данка Ивановић заиста улаже много напора, а љубављу и посвећеношћу којом обавља свој позив заиста оправдава један од коментара колега, а то је: „Због овога се воли школа“.

© 2018 – 2024 Основна школа "Гојко Друловић"