Skip to content

Човек ствара- угледни час у Рутошима

Угледни час је одржала Лидија Никачевић, професор разредне наставе у ИО Рутоши. Угледни час „Човек ствара, материјали/ Материјали“ реализован је у комбинованом одељењу другог и четвртог разреда, 10. јуна 2024. године.

Циљ угледног часа је био утврђивање знања о материјалима кроз игровне активности и вршњачко учење. Учитељица је на оригиналан начин, садржајно и методички успела да оствари циљ на овом часу, упркос чињеници да је угледни час реализован у комбинованом одељењу и у одељењу у коме један ученик наставу похађа по индивидуализованом образовном плану (ИОП2). 

За сваког ученика је пажљиво припремљен материјал, што је посебно значило ученику који наставу похађа по ИОП-у. Учитељица је пријатна, ведра, стрпљива, шали се, ствара креативну и дивну атмосферу на часу. Упркос чињеници да је реч о комбинованом одељењу, учитељица је успешно остварила све што је било предвиђено припремом. Ученици су решавали асоцијације, играли Игру меморије и користили различите материјале, а њиховом комбинацијом израђивали нове предмете. На тај начин је извршена корелација са дигиталним светом и физичким и здравственим васпитањем.

Колеге посматрачи сматрају да су јаке стране на овом часу то што је учитељица пријатна, ведра и стрпљива; да асоцијација и игра меморије делују инспиративно и мотивишуће на ученике, да учитељица подстиче ученике да повезују знање са другим предметима и да је групни и практични рад основа за успешно вршњачко учење.  Посматрачи сматрају да су изабране адекватне методе, да је час прилагођен способностима и особеностима ученика, да су задаци подстакли радозналост, да су одлично осмишљени јер су из свакодневног живота и да се уочава искуство и велика љубав према послу који ради. Сугестија за унапређење рада се односи на постављање питања од стране ученика.

© 2018 – 2024 Основна школа "Гојко Друловић"