Skip to content

Рециклажом чувамо природу- угледни часу у Кокином Броду

Угледни час је одржала Милица Виторовић, професор разредне наставе у издвојеном одељењу Кокин Брод. Угледни час: „Рециклажом чувамо природу“ реализован је у одељењу првог и трећег разреда, 12. јуна 2024. године.

Циљ угледног часа био је утврђивање и практична примена знања о рециклажи и њеном значају у очувању природе. Љубав према природи, емпатија и припадност, само су неке од тема којима је на занимљив и сликовит начин представљено наставно градиво.

Током целог часа ученици су били активни, мотивисани и расположени за рад, нестрпљиво ишчекујући сваку нову активност на овом часу.

На овом угледном часу, учитељица је успешно развила креативну и радну атмосферу употребом различитих материјала које је сама креирала, док је неке од њих креирала на самом часу у сарадњи са учениима, па смо тако видели пано на коме су канте за смеће у које се убацује тачно дефинисан отпад, флаше које су ученици израдили да изгледају као канте за смеће и коверте са сличицама чији је циљ био разврставање отпада и препознавање материјала чиме је извршена међупредметна корелација, али и корелација са свакодневним животом.

Током часа, учитељица је показала да јој је веома важна васпитна функција школе и усвајање знања која ће бити трајна. У више наврата смо чули од учитељице: „Што смо мање храбри, мање избора имамо“ и „Никада не одустајемо“. Приметно је да су и ученици усвојили став учитељице као властити, па их грешке у игрици из електронског уџбеника нису обесхрабриле, већ су сваки пут изнова покушавали, не одустајући нити једног тренутка.

Мишљење посматрача је да је час одлично осмишљен, да су сви ученици подједнако укључени, да је атмосфера на часу била веома пријатна, да су задаци предвиђени припремом успешно реализовани и да је приметна мотивација за рад код ученика. Мишљење педагога је да је припреми часа претходио огроман труд и залагање учитељице, да су евидентни креативност и добре идеје у њеном раду. Није било сугестија од стране колега посматрача, што говори сасвим довољно о овом угледном часу.

© 2018 – 2024 Основна школа "Гојко Друловић"